510k棋牌

            Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

            5 bin y?ll?k tarih, 5 binden fazla müze!

            2018 Müze ve Türev ürünler ile Teknolojiler Fuar? 23 Kas?m Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde ba?lad?.

            Fuara ?in'in 613 müzesinin yan? s?ra Uluslararas? Müzeler Birli?i Ba?kan? Suay Aksoy dahil müzecilik ?evresinden temsilciler kat?ld?.

            ?in Ulusal Kültür Miraslar? ?daresi Ba?kan? Liu Yuzhu a??l??ta yapt??? konu?mada, ?in'de reform ve d??a a??lma politikas?n?n uygulanmas?ndan bu yana müze say?s? 14 kat artt???n? belirtti.

            Liu'nun verdi?i bilgiye g?re, ?in'de müze say?s? 5 bini a?t?, bu müzelerin yüzde 90'? ücretsiz olarak ziyaret ediliyor. Ayr?ca müzelerin ü?te biri ?zel müzeler.

            2017 y?l?nda ?in'deki müzeler 20 binden fazla sergiye ev sahipli?i yapt?, 970 milyondan fazla ziyaret?i a??rland?.

            ?in'de her y?l 230 yeni müze kuruluyor.

            Hakk?m?zda ?leti?im
            510k棋牌|www.jilin55.cn 2858棋牌官网| 518棋牌游戏| 316棋牌APP| 917棋牌官网| 人人棋牌游戏